Slettvoll automasjon
Min CV

Litt mer om min profesjonsbakgrunn.


PID-justering

En enkel og grei innføring i PID-regulatorens innstillinger og egenskaper. Jeg har selv hatt mye nytte av denne artikkelen av D. Mitchell Carr.
Den finnes som en bildescannet fil på Eurotherm sine nettsider. Jeg har digitalisert og oversatt artikkelen til norsk, til glede og nytte for norsktalende ingeniører og teknikere.Logg inn for flere nedlastinger.Slettvoll automasjon
Gydas vei 64, 1413 Tårnåsen
helge@slauto.no
Tlf.: 994 68 978
Foretaksnr. 996 367 894 MVA

Helge Slettvoll    20. januar 2022